HOME

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE SAU PREZENTATE ÎN CADRUL UNOR MANIFESTARI STIINTIFICE

a) Teza de doctorat

1.      BELDEA M.  – Sistem informatic topo-geodezic integrat în domeniul topografiei miniere, Teza de doctorat, Universitatea Petroşani, 2003;

b) Cărţi publicate

2. N. DIMA, O HERBEI, M. BELDEA, ... – Instrumente topografice şi geodezice, Ed. Universitas, Petroşani, 2007, ISBN  978-973-741-119-8

3. N. DIMA, O HERBEI, I. VEREŞ, M. BELDEA, ...  – Instrumente, aparate şi formulare utilizate pentru măsurători topografice – Lucrări practice, Universitatea Petroşani, 2007

c) Articole publicate în reviste de specialitate

4. HERBEI O., BELDEA M.. - Utilizarea calculatorului în rezolvarea problemelor de topografie minieră,  Simpozion naţional de topografie,  Revista Mine, Petrol, Geologie, 1985;

5-7. BĂLĂNESCU I, ..., BELDEA M – Metode de exploatare utilizate în Valea Jiului, Revista Minelor, nr. 1-3, 2001

8. BELDEA M. – Compania Naţională a Huilei Petroşani alege calea Autodesk , Revista MaxCAD, nr.7, Bucureşti 2001

9. BELDEA M – La Compania Naţională a Huilei, deciziile se iau cu hărţile pe masă, MaxCAD Magazine, Bucureşti, nr. 17, 2006

10. M. BELDEA – O nouă abordare în topografia minieră, Revista Minelor, nr. 5-6 (203-204)/2008

d) Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale

11.  BELDEA M. - Despre necesitatea informatizării sistemului de topografie minieră în cadrul CNH - S.A., Simpozion al comisiei a 3-a a Societăţii Internaţionale de topografie minieră (ISM), Petroşani, 6 - 8 octombrie 1999;

12.  BELDEA M. - National Hardcoal Company, Petroşani - Jiu Valley - România - Joint Session of the ISM Commissions II, III and IV, Velenje, June 26-30, 2002, Slovenia

13. DIMA N., HERBEI O., BELDEA M. – Recuperarea unor informaţii cartografice referitoare la cadastrul imobiliar în Valea Jiului, Simpozion internaţional multidisciplinar,” Universitaria ROPET 2004”, Ed. Universitas, Petroşani, 2004

14. BELDEA M – Posibilităţi de exploatare a gazului metan din zăcământul de cărbune din Valea Jiului, Ecomining – International Seminar, Sovata 2005;

15. M. BELDEA - 4D Mine Surveying, a new challenge - Proceedings of the XIII International Congress of the International Society for Mine Surveying (ISM), Hungary, Budapest, 24-28 September, 2007, ISBN 978-963-9038-18-9

e) Lucrări publicate-susţinute  în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale

16.  BELDEA M. - Reprezentarea spaţială a minelor prin intermediul sistemelor de prelucrare automată a datelor, Simpozion naţional de topografie minieră, Baia Mare, 1986;

17.  DIMA N., HERBEI O., BELDEA M. -Microinformatica în topografia minieră, Simpozionul Tehnologii topografice inginereşti în economia naţională, Baia Mare, 12-14 mai 1988;

18. DIMA N., PĂDURE I., HERBEI O., BELDEA M. - Procedeu simplificat şi automatizat pentru calculul volumelor excavate în cariere, Simpozion Ştiinţa şi tehnica în minerit, Petroşani, 1990;

19. DIMA N., ONCIOIU G., HERBEI O., BELDEA M. - Posibilităţi de simulare pe calculator a fenomenului de scufundare a suprafeţei terenului sub influenţa exploatării subterane,  Simpozion Ştiinţa şi tehnica în minerit, Petroşani, 1990;

20. DIMA N., HERBEI O., BELDEA M. - Realizarea fişierelor grafice cu lucrări miniere subterane prin utilizarea programelor AutoCAD, Simpozion ştiinţific dedicat aniversării a 50 de ani de la înfiinţare, Universitatea din Petroşani, Petroşani, 1998

21. DIMA N., HERBEI O., BELDEA M. - Cercetări topografice pentru prognozarea deplasărilor şi deformaţiilor suprafeţei terestre în urma exploatării subterane, în blocul III, EM Petrila Sud, Simpozion ştiinţific dedicat aniversării a 50 de ani de la înfiinţare, Universitatea din Petroşani, Petroşani, 1998

22. BELDEA M. - Aspecte privind recepţia cantitativă şi calitativă  a producţiei din abatajele cu banc subminat, SIMPOZION METODE ŞI MIJLOACE DE EXPLOATARE DE MARE PRODUCTIVITATE A STRATELOR GROASE DE CĂRBUNE DIN VALEA JIULUI, Petroşani, 2002 

f) Alte lucrări

23.  BELDEA M. – Studiu de fezabilitate, deschiderea zăcământului de huilă în perimetrul minier Petrila Sud sub orizontul 475, Proiect managerial, Curs postuniversitar de management, Institutul Internaţional de Management şi Marketing, 1994;

24.  BELDEA M. – Diagnosticarea economico-financiară a activităţii EM Petrila Sud, Proiect managerial, Curs postuniversitar de management, Institutul Internaţional de Management şi Marketing, 1994;

25. BELDEA M. - Stadiul actual privind utilizarea tehnicii de calcul electronic în problematica de topografie minieră, Referat doctorat, Universitatea Petroşani, 1995;

26. BELDEA M. - Sistem şi subsisteme informatice ale managementului unei unităţi miniere, Referat doctorat, Universitatea Petroşani, 1998;

27. BELDEA M.  – Cercetări topografice privind subsidenţa în zona Jieţ – Maleia, perimetrul minier Petrila-Sud, Petroşani, 1993-1997;

28. BELDEA M.  – Posibilităţi de rezolvare a problemelor de topografie minieră cu ajutorul sistemelor electronice de calcul, proiect de absolvire, Curs postuniversitar, Universitatea tehnică Petroşani, aprilie 1997;

29. BELDEA M.  - Prelucrarea analitică şi grafică a datelor în contextul sistemului informatic de topografie minieră, Referat doctorat, Universitatea Petroşani, 1998;

30. BELDEA M. - Modernizarea reţelei geodezice a Văii Jiului utilizând tehnologia GPS, Petroşani, 2008.

 

 


Facebook Linkedin twitter © Mircea Beldea All rights reserved.