HOME

STUDII

1972-1977      Liceu de arhitectură Cluj

1981-1986      Institutul de Mine Petroşani – secţia topografie

1991                ConSOFT – Computer Sibiu – curs specializare programator PC

1994                Institutul Internaţional de Management şi Marketing Bucureşti – curs postuniversitar management

2000                Curs AutoCAD LDD - certificat Autodesk

2002                Institutul român de management – curs management minier

1995-2003      Universitatea Petroşani – doctorat

2006                Euro Info – curs analist armonizare legislativă

2006                Formenerg – Curs expert aplicare legislaţie armonizată

AUTORIZARI

1988                Autorizare topografie minieră – categoria B

1992                Autorizare topografie minieră – categoria A

2011                Autorizare ANCPI – categoria D

EXPERIENTA PROFESIONALA

1978-79          Oficiul Arhitectura - Sistematizare Consiliul Popular Lupeni - tehnician

1979                Serviciul Sistematizare - Arhitectura -  Consiliul Popular Uricani - tehnician

1979-80          Profesor suplinitor matematica Scoala Generala Nr. 5 Lupeni

1980-81          IGCL Petrosani - tehnician proiectant

1986-87           EM Lonea Pilier – inginer topograf stagiar

1987                ICITPMH Petroşani – inginer proiectant

1987-98           EM Petrila Sud – topograf şef

1998                RAH România – inginer şerviciu conservări-închideri

mbeldea0

1999-2010       CNH SA – topograf şef

ACTIVITATE DIDACTICĂ

Din 1987 până în prezent – cadru didactic asociat la Universitatea Petroşani (fostul Institut de Mine)

Lucrări practice, seminarii şi proiecte: Geodezie, Topografie minieră, Topografie inginerească, Instrumente topografice, Geometrizarea zăcămintelor, Teoria şi practica urbanismului, Organizarea şi sistematizarea teritoriului

Cursuri predate la ciclul I - licenţă: Instrumente şi aparate topografice, Geometrizarea zăcămintelor, Teoria şi practica urbanismului, Organizarea şi sistematizarea teritoriului, Legislaţie funciar cadastrală

mbeldea1

Cursuri predate la ciclul II – master: Managementul activităţii de topografie şi cadastru, Standarde şi norme europene pentru lucrări de cadastru.

MEMBRU IN ORGANIZAŢII PROFESIONALE

din 2000          membru în International Society for Mine Surveying (ISM) – comisia III;

2003                membru al comisiei de avizare tehnică a proiectelor Regulamentului de topografie minieră şi a Normelor metodologice pentru executarea lucrărilor de specialitate în domeniul minier;

din 2005          membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR);

2006                membru al colectivului pentru elaborarea proiectului de completare şi modificare a legii minelor;

din 2007          membru în Consiliul Ştiinţific Consultativ al Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei – grupa de lucru “Cărbune şi alte resurse fosile”

PORTOFOLIU DE LUCRĂRI

Retele de triangulatie, nivelment, GPS 

Proiectarea şi realizarea reţelei de triangulaţie în perimetrul minier Petrila Sud (1987);

Proiectarea şi realizarea lucrărilor de dezvoltare a reţelei de triangulaţie din perimetrul minier Petrila Sud (1987);

Verificarea şi îndesirea reţelei nivelitice din perimetrul miniere Petrila Sud (1987);

Proiectarea şi realizarea unei reţele GPS în Valea Jiului (2008);

Determinarea parametrilor de transformare WGS84 – Stereo’70 şi WGS84 – Valea Jiului ’58 în Valea Jiului (2008).

Transmiteri ale sistemului de referinta de la suprafata in subteran

Transmiterea sistemului de referinţă planimetric de la suprafaţă în subteran EM Petrila Sud (1988-1994);

Transmiterea sistemului de referinţă nivelitic de la suprafaţă în subteran EM Petrila Sud (1988-1994);

Monitorizarea subsidentei in perimetre miniere

Monitorizarea subsidenţei în zona locuită Maleia-Jieţ, aflată sub influenţa exploatării subterane din perimetrul miniere Petrila Sud (1994-1998);

Coordonarea lucrărilor de proiectare, în fiecare perimetru de exploatarea al CNH, a unor staţii de monitorizare a subsidenţei, materializarea acestora, măsurarea şi prelucrarea datelor, Valea Jiului (2008-2010).

Urmarirea stabilitatii lucrarilor miniere

Lucrări topografice pentru verificarea verticalităţii puţurilor şi instalaţiilor de extracţie ale EM Petrila Sud (1987-1998);

Realizarea unor măsurători de verificare a stabilităţii unor construcţii sau utilaje miniere, Valea Jiului (2000-10).

Conducerea topografica a saparii lucrarilor miniere

Lucrări topografice pentru conducerea lucrărilor de săpare, betonare şi amenajare la Puţul auxiliar Petrila Sud (1986-96);

Lucrări topografice de străpungere: circuitul de transport al puţului 4, suitorul central de aeraj, galeria de legătură cu suitorii de aeraj foraţi la oriz. 475, bloc V Petrila Sud (1986-94).

Ridicari topografice diverse

Ridicarea topografica a lucrarilor miniere din subtaren EM Petrila Sud (1986-98);

Ridicări topografice de detaliu şi realizarea proiectului pentru devierea DN 7A, în zona afectată de exploatarea cărbunelui în microcariera Jieţ-Vest (1990);

Ridicarea GPS a unor halde de steril ale minelor din Valea Jiului, precum şi urmărirea stabilităţii acestora;

Realizarea unor măsurători planimetrice şi nivelitice în subteranul minelor din Valea Jiului pentru dirijarea unor lucrări de străpungere importante.

Pilieri de protectie

Realizarea documentaţiilor pentru instituirea unor pilieri de protecţie în zona incintelor Puţului auxiliar şi a Puţurilor 2-3 EM Livezeni (1991-92).

Evaluarea rezervelor minerale

Colaborare la realizarea unor documentaţii de evaluare a rezervelor de huila EM Petrila Sud (1990-98).

Proiectare miniera

Realizarea a peste 40 Programe generale de exploatare (1987-98);

Realizarea documentaţiei de închidere a microcarierei Jieţ Vest (1991);

Întocmirea de documentaţii tehnico-economice pentru constituirea de perimetre de explorare-exploatare şi obţinerea licentelor de explorare-exploatare, Valea Jiului (2000-2010);

Verificarea şi avizarea unor documentaţii tehnico-economice: programe generale de exploatare ale exploatărilor miniere din cadrul Companiei, studii de fezabilitate, proiecte de execuţie, proiecte şi lucrări de cercetare geologică, documentaţii de încetare a activităţii la minele care aparţin de CNH (2000-2010).

Cadastru extractiv minier si funciar

Realizarea cadastrului extractiv minier în perimetrul minier Petrila Sud (1990-98);

Verificarea şi recepţionarea de documentaţii întocmite conform HG nr. 834/1991 pentru obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor CNH (2000-10);

Verificarea şi recepţionarea de documentaţii pentru încrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi notarea construcţiilor CNH (2000-2010).                                                                       

Elaborare de regulamente, norme, instructiuni

Realizarea proiectului Regulamentului de topografie miniera;

Elaborarea unor norme şi instrucţiuni referitoare la activitatea de topografie minieră în cadrul Companiei Naţionale a Huilei (2000-2010).                                                                       

IT

Realizarea unor aplicaţii informatice privind: elaborarea programelor generale de exploatare, calculul rezervelor, rezolvarea lucrărilor topografice planimetrice şi nivelitice, la suprafată şi în subteran, efectuarea recepţiilor, realizarea modelului digital al minei Petrila Sud (1990-98);

Realizarea unor planuri ale minelor din Valea Jiului, în format digital, vectorial, Valea Jiului (2008-2010);

Scanarea planurilor miniere actuale şi istorice ale minelor din Valea Jiului, proiectarea şi realizarea arhivei grafice digitale a exploatării huilei în Valea Jiului (2001-2010).                                                                       

Conducerea activitatii de topografie miniera

Conducerea activitatii de topografie miniera la EM Petrila Sud (1987-1998);

Conducerea activitatii de topografie miniera din cadrul Companiei Nationale a Huilei Petrosani (2000-2010).

 


Facebook Linkedin twitter © Mircea Beldea All rights reserved.